Amacımız
 • Yerbilimleri konusunda çok disiplinli çalışmalar yapmak,

 • Başta yer kabuğu yapısının,iç ve dış dinamiğinin; denizlerin ve buna bağlı atmosferik değişimlerin anlaşılmasına ilişkin bulguları ve sorunları jeolojik, jeofizik, jeomorfolojik, jeodezi ve jeoteknik yöntemlerle ortaya koymak, tartışmak, görüş bildirmek, çözümler sunmak ve elde edilen sonuçlarla evrensel bilime katkıda bulunmak,

 • Bu konularda araştırma yapacak Yüksek Lisans ve Doktor öğrencilerine katkıda bulunmaktır.

 • Hedeflerimiz:
 • Yukarıda belirlenen amaç çerçevesinde, ilgili konularda inceleme yapan uzman araştırıcıları bünyesinde çalıştırmak ve gerekli bilgi birikimi oluşturmak üzere aletsel ve laboratuar olanaklarını sağlamak,

 • Bu konularda ulusal ve uluslararası kurumlarla (üniversiteler, araştırma merkezleri vb.) iletişim kurmak, projeler oluşturmak,

 • Ulaşılan bilgi birikimini ulusal ve uluslararası bilimsel platformlara taşımak

 • Türkiye’nin bilimsel yayın kapasitesine nicelik ve nitelik açıdan katkıda bulunmak

 • Saygın bilim adamı yetiştirmektir.

 • Araştırma Merkezimizi Tavsiye Edin
   Adınız
   Mail
   Arkadaş adı
   Arkadaşınızın  maili
  Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi
  Bu Siteyi En İyi Şekilde İzleyebilmeniz için, 1024x768 Ekran Çözünülürlüğü & MS IE 4+ Tavsiye Edilir.